Blogg for:

PROSJEKT DKS-SKOLE

Prosjekt DKS-skole er et treårig utviklingsprosjekt som tar sikte på å sikre en bedre forankring av Den kulturelle skolesekken i skolen og et bedre samspill mellom tilbudet i DKS og skolens læreplaner. Prosjektet er organisert i tre delprosjekter: Prosjekt skoleledere, Prosjekt kulturkontakter og Prosjekt elevmedvirkning.
Bloggen er en delingsarena for tema som berører samarbeidet mellom Den kulturelle skolesekken og skolen.