Kontakt oss

I denne bloggen vil vi dele erfaringer fra Prosjekt DKS-skole, og ønsker innspill og innlegg fra alle som har tanker og meninger om temaene som berører samarbeidet mellom Den kulturelle skolesekken og skolen. Ta kontakt!

 

Prosjektleder DKS-skole:
Linda Wahlmann Olsen
Rådgiver skole, Kulturtanken
lwo@kulturtanken.no

Prosjektleder skoleleder:
Matias H. Iversen
Fagansvarlig skole, Kulturtanken
mhi@kulturtanken.no

Prosjektleder kulturkontakter:
Ragnhild Bøhle
Seniorrådgiver, Kulturtanken
rb@kulturtanken.no

Prosjektleder elevmedvirkning
Bente Aasheim
Rådgiver skole, Kulturtanken
baa@kulturtanken.no

Bloggredaktør
Bente Aasheim

 

Spørsmål eller innspill?